تصاویر پیشرفت پروژه (دی ۱۳۹۴)

نمای اصلی مجتمع نبش بلوار امام رضا
گزارش تصویری پیشرفت پروژه‌ها
7 آذر 1394
ظهر هجدهم فرودین ۹۵
تصاویر پروژه (فروردین ۱۳۹۵)
19 فروردین 1395

بتن‌ریزی سقف منفی سه در سازه جدید. شروع بتن‌ریزی در تاریخ ۱۴ دی ۹۴

کابل کشی روشنایی در سینی کابل ] کابل‌کشی روشنایی در سینی کابل

کابل های قدرت و فرمان یونیت های سقفی سیستم تهویه مطبوع VRF در لوله کاندوئیتکابل‌های قدرت و فرمان یونیت‌های سقفی سیستم تهویه مطبوع  VRF در لوله کاندوئیت

اتمام کابل کشی روشنایی در سینی کابل قبل از قرار دادن تایل های سقف کاذباتمام کابل‌کشی روشنایی در سینی کابل، قبل از قرار دادن تایل‌های سقف کاذب

سقف طبقه منفی سه سازه جدید: ۵ شنبه ۲۴ دی ۹۴سقف طبقه منفی سه سازه جدید: پنجشنبه ۲۴ دی ۹۴

لوله‌کشی و کانال‌کشی طبقات همکف، اول، دوم و فودکورت: عکسهای بالا مربوط به اجرای لوله‌های vrf مربوط به طبقات همکف و اول و دوم و فودکورت است. سیستم آتش‌نشانی شامل جعبه آتش‌نشانی و سیستم اسپرینکلر پارکینگ‌ها به صورت کامل انجام گرفته. سیستم کانال‌کشی هواسازها و اگزاست فن‌ها انجام گرفته است. حدود ۸۰ درصد لوله‌کشی فاضلاب و آبرسانی نیز تکمیل شده است.

پانلهای داخلی vrf مربوط به قسمتهای تجاری طبقه همکف اول دوم و سوم توسط شرکت تهویه نیا به پروژه تحویل داده شده است.

کندانسورهای vrf طبقه همکف و بخشی از طبقه اول توسط شرکت تهویه نیا به پروژه تحویل داده شده است.