دیوار های برشی و ستون‌های طبقه منفی چهار سازه جدید

آخرین عکس‌های سازه جدید مجتمع تجاری بازرگانی و هتل پنج ستاره وندای کی آشیان
22 آبان 1394
نمای اصلی مجتمع نبش بلوار امام رضا
گزارش تصویری پیشرفت پروژه‌ها
7 آذر 1394
photo_2015-11-28_22-04-53

تصاویری از پیشرفت پروژه و فعالیت‌های صورت‌گرفته در طبقه منفی چهار سازه جدید وندای کی آشیان: