آخرین عکس‌های سازه جدید مجتمع تجاری بازرگانی و هتل پنج ستاره وندای کی آشیان

خبر مهم: تشکیل مجمع عمومی سالیانه
2 خرداد 1394
photo_2015-11-28_22-04-53
دیوار های برشی و ستون‌های طبقه منفی چهار سازه جدید
7 آذر 1394

تصاویر پیشرفت پروژه – آبان ۱۳۹۴

عمق گودبرداری: ۱۶ متر
شامل فونداسیون استخر و ملحقات آن و نیز طبقه منفی چهار

عکسها فونداسیون و بتن ریزی شبانه روزی را نشان می‌دهد.

شروع گودبرداری: اول شهریور ۹۴
پایان گودبرداری: سی‌ام مهرماه ۹۴
شروع بتن مگر و آرماتور بندی فونداسیون: یکم آبان ۹۴
شروع بتن ریزی فونداسیون: نهم آبان ۹۴