تصاویر سه‌بعدی جدید از نمای پروژه

بتن‌ریزی ستون و دیوار برشی طبقه چهارم و آماده‌سازی سقف طبقه چهارم سازه یک
23 اسفند 1392
بیل گیتس
بیل گیتس: سردمدار میلیاردرهای جهان
24 اسفند 1392

تصاویر سه‌بعدی پروژه وندای کی آشیان را در اینجا ملاحظه کنید.