بتن‌ریزی ستون و دیوار برشی طبقه چهارم و آماده‌سازی سقف طبقه چهارم سازه یک

بتن‌ریزی سقف طبقه سوم سازه یک
23 اسفند 1392
تصاویر سه‌بعدی جدید از نمای پروژه
23 اسفند 1392

گزارش تصویری از وضعیت پیشرفت پروژه وندای کی آشیان را در اسفندماه در اینجا ملاحظه کنید.