آذر

7 آذر 1394
نمای اصلی مجتمع نبش بلوار امام رضا

گزارش تصویری پیشرفت پروژه‌ها

طراح و آرشیتکت و مجری پروژه: آقای مهندس سید علی صالحی
7 آذر 1394
photo_2015-11-28_22-04-53

دیوار های برشی و ستون‌های طبقه منفی چهار سازه جدید

تصاویری از پیشرفت پروژه و فعالیت‌های صورت‌گرفته در طبقه منفی چهار سازه جدید وندای کی آشیان: