خرداد

7 خرداد 1393

۲۱- در سازمانتان روحیه عالی به وجود بیاورید

چند سال قبل تحقیقی صورت گرفت که نام آن "یک جای عالی برای کار کردن" بود. در این تحقیق با چند هزار کارمند مصاحبه و پرسیده شده بود که یک کار خوب و شرکت خوب چگونه است؟
1 خرداد 1393
برایان تریسی

۲۰- منابعتان را صرف تحقیق و توسعه کنید

شرکت‌های موفق، ده درصد یا بیشتر از درآمد ناخالصشان را صرف فعالیت‌های تحقیق و توسعه می‌کنند که هدفش ارایه محصولات و خدمات جدید به بازار است