بهمن

16 بهمن 1392

معروف‌ترین سر آشپز دنیا

گوردون رامسی قسمتی از درآمد خود را صرف مردم نیازمند می‌کند و تاکنون چند مؤسسه خیریه افتتاح کرده است. او برای مردم بیمار و فقیر مبتلا به ایدز در هند مبلغ صد هزار یورو پرداخته تا صرف دارو و بیمارستان شود
16 بهمن 1392
رابطه ثروت و هوش

رابطه ثــروت و هــوش

تمام کسانی که ثروتمند و موفق هستند باور صحیحی در مورد خودشان، ثروت و موفقیت دارند. آن‌ها می‌دانند که مانع ثروتمندشدنشان نه وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورشان است. آن‌ها این راز را فهمیده بودند که: «کلید قدرت، ثروت و موفقیتشان در درون خودشان است.»
16 بهمن 1392
۱۰۰ برند برتر سال ۲۰۱۳ - برندهای لوکس

۱۰۰ برند برتر سال ۲۰۱۳ (قسمت سوم)

۱۰۰ برند برتر سال ۲۰۱۳ - برندهای لوکس
16 بهمن 1392
گزارش سالیانه مؤسسه بین المللی اینتربرند - صد برند برتر سال ۲۰۱۳

۱۰۰ برند برتر سال ۲۰۱۳ (قسمت دوم)

نگاهی به چند برند مهم دنیا