چشم‌انداز ما

فراتر از آرزو، زیباتر از خیال - وندای کی آشیان

چشم‌انداز (Vision)

چشم‌انداز، آینده آرمانی شرکت را بیان می‌کند و به این پرسش پاسخ می‌دهد که شرکت باید چه تأثیری بر جامعه داشته باشد. چشم‌انداز شرکت وندای کی آشیان از این قرار است:

  • – دستیابی به سطح استانداردهای بین‌المللی در ارائه خدمات به مشتری در کلیه موارد موضوع فعالیت شرکت
  • – ایجاد نوآوری مستمر در شرکت، انجام فعالیتها به صورت حرفه‌ای و کسب برتری استانی، کشوری و جهانی
  • – برخورد دلسوزانه، محترمانه و حرفه‌ای با مشتری
  • – ایجاد رضایتمندی مشتری و برآورده کردن انتظارات او
  • – ارتقای مستمر مدیریت هوشمندانه بر کلیه منابع انسانی، طبیعی و مادی شرکت
  • – تمرکز بر مشتری‌مداری و ایجاد رابطه مطلوب بین کارکنان و مشتریان همراه با احترام متقابل