هر روز یک پیام از مدیرعامل (۲۱)

هر روز یک پیام از مدیرعامل (۲۰)
14 اسفند 1392
هر روز یک پیام از مدیرعامل (۲۲)
17 اسفند 1392

تلخ‌ترین حرف «دوستت دارم اما…»

شیرین‌ترین حرف: «… اما دوستت دارم.»

به همین راحتی با جابجایی کلمات زندگی دگرگون می‌شود.