هر روز یک پیام از مدیرعامل (۱۹)

برایان تریسی
هدف‌های روشنی برای عملکردتان تعیین کنید
12 اسفند 1392
هر روز یک پیام از مدیرعامل (۲۰)
14 اسفند 1392

زندگی سخت «ساده» است و ما به سادگی «سخت» زندگی می‌کنیم.