هر روز یک پیام از مدیرعامل (۱۶)

برایان تریسی
کسب و کار پرسود؛ یک احساس روشن جهتدار بودن ایجاد کنید
3 اسفند 1392
برایان تریسی - موفقیت در کسب و کار
بر حوزه‌های اصلی سوددهی تمرکز کنید
10 اسفند 1392

راز عشق ورزیدن به هر چیزی، درک این جمله است: «شاید روزی از دست برود.»