هر روز یک پیام از مدیرعامل (۱۴)

امام علی
هر روز یک پیام از مدیرعامل (۱۳)
10 آذر 1392
امام صادق
هر روز یک پیام از مدیرعامل (۱۵)
12 آذر 1392
شکرگزاری

شکرگزاری

«شکرگزاری» پلی است که ما را به منشأ هستی وصل می‌کند. هیچوقت این نعمت را دستکم نگیریم حتی اگر به اندازه گفتن یک «الهی شکر» باشد.