هر روز یک پیام از مدیرعامل (۱۲)

مهاتیر محمد
کـار آفرینان بــزرگ جهان: مهاتیر محمد
6 آذر 1392
امام علی
هر روز یک پیام از مدیرعامل (۱۳)
10 آذر 1392
درخت میوه

درخت میوه

آگاه باش که:

دربارهٔ درخت براساس میوه‌هایش قضاوت می‌کنند نه برگ و ریشه و محیط رویشش.