هر روز یک پیام از مدیرعامل (۱۰)

هر روز یک پیام از مدیرعامل (۹)
2 آذر 1392
سلام بر شهدا
هر روز یک پیام از مدیرعامل (۱۱)
4 آذر 1392
الاکلنگ

الاکلنگ

فلسفهٔ بازی الاکلنگ، اثبات کسی است که فرو می‌نشیند تا دیگری بلندی و پرواز را تجربه کند.