۱۰- با سرکشی به قسمت‌های مختلف بر امور شرکت مدیریت کنید

۹- فکر و ذهنتان را به خدمات مشتریان بدهید
29 اسفند 1392
گروه مترو
۱۰- براداران میلیاردر آلمانی در صنعت فروشگاههای زنجیره‌ای
9 فروردین 1393

کسب و کار پرسود: هر هفته یک روش

برایان تریسی - موفقیت در کسب و کاربهترین مدیران اجرایی، ۷۵درصد وقتشان را به راه رفتن در شرکت و تعامل با کارمندانشان اختصاص می‌دهند. این کار باعث می‌شود بسیار پیش از آن که گزارش‌های ماهیانه به دستشان برسد، بتوانند باز خوردهای دقیق و به موقعی از آن چه واقعاً در جریان است، کسب کنند.

“لو گرستنر” پس از آن که مدیر آی. بی. ام شد، وضعیت این شرکت را کاملاً تغییر داد. روش کار او این بود که کاغذ بازی‌های اداری را از دوش مدیران فروش برداشت و آن‌ها را همراه فروشندگانشان به میدان فرستاد تا با مشتری‌های خود ملاقات کرده، فروش انجام دهند. از آن جایی که در تحلیل نهایی، سوددهی بالا در سایه رشد درآمد حاصل می‌شود، آی. بی. ام در کمتر از یک سال، کاملاً دگرگون شد.

دست کم هفته ای یک بار با کارکنانتان جلسه تشکیل دهید. درباره این صحبت کنید که هر کسی چه کاری انجام می‌دهد و امور چگونه پیش می‌رود. به طور منظم با کارمندان، جلسه های انفرادی داشته باشید و اگر امکان دارد، این کار را هر روز انجام دهید، حتی اگر به مدت چند دقیقه باشد. در اتاقتان را باز بگذارید و اجازه دهید اطلاعات همیشه جریان داشته باشد. به این ترتیب، از هر مسئله ای که اتفاق می‌افتد، با خبر خواهید شد و همیشه در جایگاهی هستید که هر وقت به مصلحت یا ضروری باشد که واکنش سریعی نشان بدهید، می‌توانید سرعت عمل داشته باشید.

این یکی از کلیدهای بزرگ سوددهی است.