هدف‌های روشنی برای عملکردتان تعیین کنید

استفان پرسون
کارآفرینان بزرگ جهان: استفان پرسون
12 اسفند 1392
هر روز یک پیام از مدیرعامل (۱۹)
13 اسفند 1392
برایان تریسی

کسب و کار پرسود: هر هفته یک روش

برایان تریسیبه یاد داشته باشید که «تنها آن کاری به انجام خواهد رسید که سبک- سنگین شده باشد.»

شما به هدف‌های روشنی برای عملکردتان نیاز دارید. هدف‌هایی که قابل سنجش و اندازه گیری باشند. نمی‌توانید هدفی را که نمی‌بینید، انجام دهید.

جالب است افراد زیادی در هر سازمان وجود دارند که هیچ تصوری ندارند که چگونه باید عملکردشان را بسنجند. این یکی از عوامل تضعیف روحیه، موفقیت‌های اندک و احساس ناکامی است.

در وجود انسان چیزی هست که به آن “میل ناخودآگاه به اتمام امور” گفته می‌شود. افراد برای رسیدن به احساس رضایت در هر فعالیتی، نیاز به یک شروع، میانه و پایان دارند. یکی از مهم‌ترین وظیفه های شما این است که برای هر کار و فعالیتی، معیارهایی برای عملکرد تعیین کنید. برای عملی شدن هر کدام از امور، حیطه مسئولیت، زمان بندی و مهلت‌های مشخص تعیین کنید. بعد هم کار شما این است که مطمئن شوید همه کاری را که قرار بوده بکنند، طبق معیارهای لازم و در زمان بندی تعیین شده انجام می‌دهند.

سازمان‌هایی که سطح عملکرد و سوددهی بالایی دارند، شرکت‌هایی هستند که در آن همه درست می‌دانند قرار است چه کاری بکنند، چه زمانی باید آن را انجام بدهند و چگونه عملکردشان سنجیده خواهد شد. در شرکت‌های برتر، همه پاداش‌ها و اضافه حقوق‌ها به عملکرد مشخص و قابل سنجش بستگی دارد. این مسئله در همه افرادی که در مسیر دست یابی به این هدف‌های مشخص حرکت می‌کنند، سطح بالایی از انگیزه، تعهد و اشتیاق ایجاد می‌کند.