با آنتونی رابینز (۳) – این هفته راهنمای هدف‌گذاری

کسب و کار پرسود؛ هر هفته یک روش
23 شهریور 1392
برایان تریسی - موفقیت در کسب و کار
کسب و کار پرسود؛ از نگاه برایان تریسی
30 شهریور 1392

آنتونی رابینز

۱- از امروز به مدت چهار روز و هر روز به مدت ده دقیقه وقت خود را صرف هدف گذاری کنید و حتماً هدف‌های خود را در دفترچه ای یادداشت کنید.

۲- در هنگام نوشتن اهداف مرتباً از خود بپرسید، اگر مطمئن بودم که به هر خواسته ای خواهم رسید و در هیچ زمینه ای شکست نخواهم خورد، در آن صورت چه چیزی را می‌خواستم و چه می‌کردم؟

 

روز اول: هدف‌های مربوط به رشد فردی

احساس رفاه و دارندگی، پایه ای است برای رسیدن به هر نوع موفقیت دیگر در زندگی.

۱- پنج دقیقه فکر کنید و همه امکانات را از نظر بگذرانید: دلتان می‌خواهد چه مطالبی را بیاموزید؟ چه مهارت‌هایی را داشته باشید؟ چه خصلت‌هایی در وجود شما باشد؟ دوستان شما چه کسانی باشند؟ خود شما چه کسی باشید؟

۲- برای رسیدن به هر هدف زمان معینی تعیین کنید (مثلاً شش ماه، یک سال، پنج سال، ده سال یا بیست سال).

۳- بزرگ‌ترین هدفی را که تا یک سال دیگر می‌خواهید به آن برسید، مشخص کنید.

۴- خیلی کوتاه و مختصر بنویسید و توضیح دهید که چرا باید حتماً و به طور قطع ظرف یک سال آینده به آن هدف برسید.

 

روز دوم: هدف‌های مربوط به شغل و هدف‌های اقتصادی

خواه آرزوی شما این باشد که در شغل خود سر آمد و پیشتاز باشید و میلیون‌ها بر ثروت خود اضافه کنید و خواه علاقمند باشید که به عنوان دانشجوی رشته ای خاص، سرمایه ای از علم پس انداز کنید، اکنون فرصت دارید که نسبت به هدف‌های خود مطمئن شوید.

۱- پنج دقیقه فکر کنید و همه امکانات را از نظر بگیرید. چه مقدار پول می‌خواهید پس انداز کنید؟ از شغل یا شرکت خود چه انتظاراتی دارید؟ انتظار دارید در سال چه قدر درآمد داشته باشید؟ چه تصمیم‌هایی در زمینه مالی باید بگیرید؟

۲- برای رسیدن به اهداف خود زمان معینی تعیین کنید (مثلاً شش ماه، یک سال، پنج سال، ده سال یا بیست سال).

۳- بزرگ‌ترین هدفی را که تا یک سال دیگر می‌خواهید به آن برسید، مشخص کنید.

۴- خیلی کوتاه و مختصر بنویسید و توضیح دهید که چرا باید حتماً و به طور قطع ظرف یک سال آینده به آن هدف برسید.

 

روز سوم: هدف‌های تفریحی و ماجراجویانه

اگر از لحاظ مالی هیچ محدودیتی نداشتید، دلتان می‌خواست چه کاری انجام دهید و یا صاحب چه چیزی باشید؟ اگر غول چراغ جادو در مقابل شما حاضر می‌شد تا شما را به آرزوهایتان برساند، شما چه آرزویی می‌کردید؟

۱- پنج دقیقه فکر کنید و همه امکانات را از نظر بگیرید. دلتان می‌خواهد چه چیزهایی بسازید یا بخرید؟ در چه اتفاق مهمی حضور داشته باشید؟ به چه ماجراهایی علاقمند هستید؟

۲- برای رسیدن به اهداف خود زمان معینی تعیین کنید (مثلاً شش ماه، یک سال، پنج سال، ده سال یا بیست سال).

۳- بزرگ‌ترین هدفی را که تا یک سال دیگر می‌خواهید به آن برسید، مشخص کنید.

۴- خیلی کوتاه و مختصر بنویسید و توضیح دهید که چرا باید حتماً و به طور قطع ظرف یک سال آینده به آن هدف برسید.

 

روز ۴: هدف‌های معنوی و اجتماعی

اکنون فرصت دارید که اثری از خود باقی بگذارید تا در زندگی انسان‌های نسل بعد تأثیر بزرگی بگذارد. میراثی به وجود آورید که تغییری واقعی در زندگی دیگران پدید آورد.

۱- پنج دقیقه فکر کنید و همه امکانات را از نظر بگیرید. چه کاری از شما برمی آید؟ در چه کارهایی و به چه کسانی می‌توانید کمک کنید؟ چه چیزهایی را می‌توانید ایجاد کنید؟

۲- برای رسیدن به اهداف خود زمان معینی تعیین کنید (مثلاً شش ماه، یک سال، پنج سال، ده سال یا بیست سال).

۳- بزرگ‌ترین هدفی را که تا یک سال دیگر می‌خواهید به آن برسید، مشخص کنید.

۴- خیلی کوتاه و مختصر بنویسید و توضیح دهید که چرا باید حتماً و به طور قطع ظرف یک سال آینده به آن هدف برسید.