با آنتونی رابینز (۲) – این هفته تعیین اهداف

کارآفرینان بزرگ جهان: هوندا
18 شهریور 1392
کسب و کار پرسود؛ هر هفته یک روش
23 شهریور 1392
آنتونی رابینز

آنتونی رابینز

همه ما، چه بدانیم و چه ندانیم، دارای هدف‌هایی هستیم. این هدف‌ها هرچه باشند، بر پایه و اساس زندگی ما تأثیر می‌گذارند. بعضی از هدف‌ها، نظیر این که «من باید قبض‌ها و صورت حساب‌های خود را پرداخت کنم» هیچ شور و هیجانی در انسان ایجاد نمی‌کند. رمز آزاد کردن نیروهای واقعی آن است که هدف‌های هیجان آوری برای خود قرار دهید که حقیقتاً نیروی خلاقیت شما را زنده کند و محرک شور و شوق باشد. هم اکنون آگاهانه هدف‌های خود را انتخاب کنید.

برخی از مردم از انتخاب هدف می‌ترسند چون فکر می‌کنند ممکن است شکست بخورند و ناامید شوند. چیزی که نمی‌دانند این است که اهمیت رسیدن به هدف حتی به اندازه نصف اهمیت انتخاب هدف و تلاش برای آن نیست. دلیل انتخاب هدف در زندگی آن است که روی یک مورد خاص تمرکز کنیم و در جهت مورد نظر حرکت کنیم.

به هدف‌هایی که به نظرتان ارزش تحقق بخشیدن دارند، فکر کنید. آنگاه یک هدف را که مهیج‌تر باشد برگزینید. چیزی باشد که به خاطر آن، صبح‌ها زودتر از خواب برخیزید و شب‌ها دیرتر به بستر بروید. تاریخ معینی را برای رسیدن به آن هدف، مشخص کنید و در چند سطر بنویسید که چرا حتماً باید تا آن تاریخ به هدف برسید. آیا این هدف، آن قدر بزرگ و با اهمیت هست که برایتان شور آفرین باشد؟ یا باعث شود که از چهار چوب محدودیت‌های خود فراتر بروید و ظرفیت‌های نهفته خود را آشکار سازید؟