همراه با آنتونی رابینز

12 مهر 1392

با آنتونی رابینز (۵) – این هفته یافتن راه حل مشکلات

برای این که وضعیت را به صورت دلخواه درآورم چه کارهایی را نباید و چه کارهایی را باید انجام دهم؟
5 مهر 1392

با آنتونی رابینز (۴) – این هفته پرسش بهترین راه حل است

کودکان، همیشه در طرح پرسش، موفق عمل می‌کنند. اگر از سادگی و کنجکاوی کودکانی که به گرفتن پاسخ اصرار دارند تقلید کنید چه چیزهایی را به دست می‌آورید؟
29 شهریور 1392

با آنتونی رابینز (۳) – این هفته راهنمای هدف‌گذاری

اگر از لحاظ مالی هیچ محدودیتی نداشتید، دلتان می‌خواست چه کاری انجام دهید و یا صاحب چه چیزی باشید؟ اگر غول چراغ جادو در مقابل شما حاضر می‌شد تا شما را به آرزوهایتان برساند، شما چه آرزویی می‌کردید؟
22 شهریور 1392
آنتونی رابینز

با آنتونی رابینز (۲) – این هفته تعیین اهداف

رمز آزاد کردن نیروهای واقعی آن است که هدف‌های هیجان آوری برای خود قرار دهید که حقیقتاً نیروی خلاقیت شما را زنده کند و محرک شور و شوق باشد. هم اکنون آگاهانه هدف‌های خود را انتخاب کنید.