آشنایی با بـرند

هر روز یک پیام از مدیرعامل (۷)
20 مهر 1392
استیو جابز
استیو جابـز که بود و چه کرد؟ (۱)
5 آبان 1392
برند

برند

دستیابی به مزیت رقابتی در دنیای امروز، تنها با تکیه بر ویژگی‌های کارکردی محصولات و خدمات حاصل نمی‌شود، بلکه در عصر حاضر “برند” مهم‌ترین عامل متمایز کننده یک شرکت تولیدی و تجاری از سایر رقباست مشتریان برای برندهای خود ارزش زیادی قائل هستند و بازاریاب‌ها نیز با آگاهی از این موضوع در پی تقویت جایگاه آن در مراحل مختلف تبلیغ برند هستند.

برندها، به خصوص آنهایی که ارزش بالایی دارند، می‌توانند به عنوان قدرتمندترین دارایی‌های سازمان یا شرکت مطرح شوند. این مهم به سازمان‌ها اجازه می‌دهد که وفاداری بالای برند، آگاهی نسبت به برند، کیفیت ادراک شده و پیوند و ارتباط قوی با مشتریان بهره مند شوند. برندهای محبوب در نزد مصرف کنندگان دارای ارزش نمادین و احساسی هستند تا آن جا که ارزش‌ها در ترجیحات مصرف کنندگان در انتخاب یک برند ویژه تأثیر به سزایی دارند.

تثبیت جایگاه موفق یک برند نیازمند سنجش و ارزیابی مدل‌هایی است که قادرند خصوصیات خاص یک برند را از میان ویژگی‌های سایر نام‌های تجاری مرتبط جدا و مشخص نمایند. به موارد ذیل توجه کنید:

* کارایی در مدیریت برند، وفاداری مشتریان را در پی خواهد داشت. در برخی موارد، مدیران در کنار تبلیغات رسانه ای گسترده، با افزایش ارتباطات مستقیم و تعامل با مصرف کنندگان در پی حفظ وفاداری مصرف کنندگان هستند.

* وفاداری به یک برند موجب کسب مزیت‌های بازاریابی مهمی مانند کاهش هزینه، قدرت و نفوذ تجاری بیشتر، عدم تأثیر پذیری مصرف کنندگان در برابر سوژه یابی رقبا و کسب سود بیشتر می‌شود.

* ارتباطات در بازاریابی نقش عمده ای در ایجاد ارزش برای برندهای مختلف ایفا می‌نماید و با افزایش ارتباطات بین شرکت‌ها و مشتریان آن‌ها بر قدرت و ارزش برند این شرکت‌ها افزوده می‌شود.

* ارزش برند برای خدماتی که دو مشخصه تجربه و اعتبار در آن‌ها قوی است، دارای اهمیت بالایی می‌باشد.

* ترفیع یا تعدیل قیمت بر ارزش ویژه برند تأثیر گذار است. معمولاً از تعدیل قیمت به عنوان نخستین عامل از سوی تولید کنندگان به منظور ترغیب مشتریان برای خرید استفاده می‌شود. تعدیل قیمت در کوتاه مدت می‌تواند در انتخاب برند توسط مشتریان موثر واقع گردد، ولی در دراز مدت نمی‌تواند در حفظ مشتریان موفق عمل نماید.

* علاوه بر مسائل مطرح شده، ایجاد یک وفاداری بلند مدت در مشتریان می‌تواند برای سازمان‌هایی که ارزش بالایی برای برند خود قائل هستند، یک مزیت متمایز کننده ایجاد نماید.

همیشه به یاد داشته باشید انتخاب و اجرای یک استراتژی مناسب و توسعه یافته، به عنوان عامل نهایی موفقیت یک سازمان یا شرکت محسوب می‌شود، منوط بر اینکه معرفی کالا یا خدمات به درستی و از مسیرهای مشخص انجام شود. رسانه ها و به خصوص نشریات تخصصی بهترین ابزار شناسایی برندها محسوب می‌شوند زیرا مخاطبان نیازهای مصرفی خود را به صورت منظم و طبقه بندی شده در مجموعه واحد جست و جو می‌کنند.

به نقل از پیام نامه ساختمان شماره ۱۶۸