استیو جابـز که بود و چه کرد؟ (۲)

برند
آشنایی با بـرند – ۲
5 آبان 1392
استیو جابز
استیو جابـز که بود و چه کرد؟ (۳)
7 آبان 1392
استیو جابز

استیو جابز

استیو جابز

استیو جابز

گاهی اوقات حوادث چنان به کام ما پیش می رود که گویی بهتر از آن میسر نیست. حتی اگر از پیش برنامه زندگی خود را بر آن اساس تنظیم می کردیم، چنین نمی شد!

شغل های افسانه ای مثل کار کردن در عرصه سینما، تلویزیون، موسیقی و مُد، بیشتر از بیرون فریبنده اند. کار در این حوزه ها، یعنی استقبال از رویارویی مدام با چالش ها و ناکامی های بی شمار.

کمتر کسی دنیای فناوری را افسانه ای و فریبنده به شمار می آورد، اما لااقل برای من، کار کردن هیچ وقت به اندازه زمانی که درباره استیو جابـز بودم رضایت بخش و هیجان انگیز نبوده است.

من با رؤسای شرکت های IBM و اینتل کار کرده ام و آن ها را هم می شناسم. رهبران و متفکران بزرگ دیگری هم چون “جک ولچ- Jack Welch”، “باک مینستر فولر- Buckminster Fuller” و “جوزف کمپبل-Joseph Campbell ” را دیده ام و با “جان دراکر- John Drucker” بر سر تغییر الگوی آتی در ساختار سازمان به بحث های طولانی نشسته اما استیو جابـز چیزدیگری بود.

شاید نشریه های مهم علوم بازرگانی نظر متفاوتی داشته باشند ولی همگان برآنند که استیو جابــز، رهبر برجسته ترین شرکت در تاریخ دنیای تجارت است. او هر روز دست به کارهای غیر ممکن می زد.

اما چه چیز منجر به ظهور و بروز شیوه منحصر به فرد استیو در اداره سازمان شده بود که رهاوردش آسایش، صرفه جویی در وقت و لذت عمیق برای بسیاری از مردم جهان است؟

ماجرا به تغییر الگو ختم نمی شود، بلکه چگونگی همراه کردن سازمان با تغییرات مورد نظر شماست که اهمیت دارد. اصول رهبری عناصر کلیدی محصول و خدمات عرضه شده، افراد و گروه ها، سازمان و ابزار نوآوری را معرفی می کند تا نحوه پیوند بین آن چه که انجام می دهید و می سازید را با مشتریان روشن سازد. استیو جابز بدون شک بهترین مثال ممکن برای ترسیم چهره رهبری است که با به کار گرفتن این تغییرات، سازمانی عظیم را چنان اداره می کرد که گویی هنوز در شور و حال روزهای نخست راه اندازی است.

برخی از توصیه های من، سهل و ساده نیست. ناگزیرید به شیوه ای نوین فکر کنید. اما اگر جسارت لازم را برای به کار بستن اصول رهبری دارید، در کار و زندگی خود موفق خواهید شد.

جی الیــوت