کارآفرینی چیست؟ کارآفرین کیست؟

چراغ نفتی
هر روز یک پیام از مدیرعامل (۲)
14 مهر 1392
لبخند
هر روز یک پیام از مدیرعامل (۳)
15 مهر 1392

به قلم استاد دکتر کامران صحت

 

کارآفرینی یک هنر است و کارآفرین یک هنرمند. ژوزف شومپیتر، پدر کارآفرینی تعریف کاملی از کارآفرینی در سال ۱۹۳۴ ارائه می‌دهد. او معتقد است: هر فرایندی که در شرکت منجر به تولید کالا یا خدمت جدید، ایجاد روشی جدید، بازار جدید و منابع جدید شود، می‌گوییم کارآفرینی رخ داده است. او ویژگی اصلی کارآفرینی را همانا وجود نوآوری به عنوان هسته مرکزی تلاش فرد کارآفرین می‌داند. شومپیتر معتقد است که در اقتصاد، توسعه زمانی اتفاق می‌افتد که توسط کارآفرین، نوآوری رخ دهد و اندیشمندان و صنعتگران بزرگ آنان را از مهم‌ترین عوامل تحرک و نوآوری از عوامل توسعه صنعتی در عصر حاضر به شمار می‌آورند.

پیتر دراکر نیز بر این باور است: کارآفرینی یک رفتار است ناشی از گفتار و گفتار ناشی از پندار. کارآفرینی کاربرد مفاهیم تکنیک‌های مدیریت است.

یکی از جالب‌ترین بخش‌های کارآفرینی این است که هر کسی می‌تواند یک کارآفرین باشد. در کل هیچ قانونی علیه کسی که بخواهد خود سرمایه گذاری پر مخاطره را شروع نماید وجود ندارد و نوع سرمایه نیز فقط به نگرش کارآفرین بستگی دارد. کارآفرینان از کجا می‌آیند؟ اشخاص چگونه کارآفرین می‌شوند؟ آیا کارآفرینان زاده شده یا ساخته می‌شوند؟ زمانی بود که تصور می‌شد کارآفرینان به جای ساخته شدن، متولد می‌شوند؟ صفات آنها به قدری نادر بودند که در هر جایی یافت نمی‌شدند. در گذشته افسانه ای شایع بود که کارآفرینان دارای ویژگی ذاتی هستند که این ویژگی شامل ابتکار و ریسک پذیری و … می‌باشد. بنابراین فرض اساسی این بود که کارآفرینان از طریق آموزش، پرورش نمی‌یافتند. امروزه، شواهد کافی وجود دارد که نشان دهد صفات کارآفرینی را می‌توان با آموزش، پرورش داد. کارآفرینی به عنوان رشته ای علمی مورد شناسایی قرار گرفته که این افسانه قدیمی را متلاشی می‌کند.

کارآفرینان نام آور جهان دارای ویژگی‌های خاصی همچون ریسک پذیری (ریسک‌های متوسط و حساب شده)، نیاز به توفیق، نوآوری، خلاقیت، ایده سازی، اعتماد به نفس، پشتکار زیاد، آرمان گرایی، پیش قدم بودن، فرصت گرا بودن (بیشتر در جست و جوی فرصت‌ها هستند تا درگیر تهدیدات)، نتیجه گرا بودن، اهل کار و عمل بودن و در نهایت آینده گرایی می‌باشند.

به نقل از مقدمه کتاب سرگذشت جذاب کارآفرینان بزرگ دنیا